Az elmúlt évtizedek kormányzására jellemző volt, hogy világos célok és artikulált program nélkül irányították az országot. Ez a szándékosan félrevezető, folyton ködösítő viselkedés csak arra volt hivatott, hogy Orbán és a bandája, vagyis a kiváltságosok 1%-a saját érdekeik mentén teletömje a zsebeit. Az Orbán-rezsim azonban arra teljességgel alkalmatlannak bizonyult, hogy a magyar társadalom magára hagyott 99%-ának utat mutasson az életüket befolyásoló legfontosabb kérdésekben pozitív változást hozzon. Ezt a pökhendi és kártékony rendszert fogjuk 2022-ben felszámolni az alábbi törekvések mentén.

SZOCIÁLIS JÓVÁTÉTEL

Amit elvett a hibás politika és a válság, azt vissza kell adni Magyarországnak! Szociális jóvátételre van szükség, a megélhetési válság felszámolására, az egyenlőtlenségek csökkentésére. Magyarországnak ma szociális demokráciára van szüksége, amely bebizonyítja, hogy lehetséges több embernek esélyt adni és a jobb élet nem kevesek privilégiuma.

IGAZSÁGOS GAZDASÁGPOLITIKA

A rendszer kegyeltjeinek, a kiválasztottak szűk körének támogatása helyett a mi gazdaságpolitikai ajánlatunk a többieknek, a morzsákkal jóllakatott többségnek szól. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy erősítsük a munkavállalók jogait. Kiszámítható kereteket biztosítunk a gazdaság szereplőinek, jogbiztonságot teremtünk gazdasági értelemben is.

A DEMOKRÁCIA MEGERŐSÍTÉSE

Ismét jogállamot teremtünk Magyarországon, és megerősítjük az autonómiákat az országban. Tégláról téglára lebontjuk a jelenlegi kormánypártok által folyamatosan épített, antidemokratikus mélyállamot. Teret fogunk adni az önkormányzatoknak, hogy az emberekhez legközelebbi fórumon születhessenek a hétköznapi életet leginkább érintő döntések.

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG FELEMELÉSE

A vidéki Magyarország megerősítéséhez több lábon álló, sokszínű vidéki gazdaságot kell kialakítani, a tájat vonzó állapotban kell megőrizni, és az infrastruktúrát a kor színvonalára kell fejleszteni. Az a célunk, hogy közelítsük egymáshoz a város és a vidék világát, növeljük az együttműködést, az átjárhatóságot, javítsuk a kistelepüléseken élők élethelyzetét.

EURÓPAI SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGY

Az új kormány feladata a jól működő, mindenki által elérhető, magas színvonalú ellátást nyújtó közegészségügy létrehozása lesz. Az alapvető emberi minimumhoz tartozik, hogy mindenkinek legyen esélye egészségesen és hosszú ideig élni, bárhová is született az országon és a társadalmon belül.

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS

A mai Magyarországon az oktatásnak olyan átalakításra van szüksége, amely az oktatási rendszert képessé teszi mindarra, amihez ma csak kerülő úton juthatnak hozzá a gyerekek és a szülők. Alapvető nemzeti érdeknek tartjuk a kreativitást előtérbe helyező pedagógiai megoldások, a minőségi nyelvoktatás, a digitális írástudás és a szövegértés fejlesztésének támogatását

ZÖLD MAGYARORSZÁG

2022-től az új kormány számára kiemelt terület lesz a klímavédelem, valamint a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság. A kormányzás minden területét át kell, hogy hassa a fenntarthatóság melletti elköteleződés. A zöld átmenetnek igazságossági, egyenlőtlenségi szempontokat is figyelembe kell vennie: nem hárulhat a fenntarthatósági fordulat terhe a rosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportokra.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS KORRUPCIÓ ELLENI HARC

A szervezett rablás rendszerét az új kormánynak azonnal fel kell számolnia, és olyan helyzetet kell teremtenie, hogy az igazságszolgáltatásnak módja legyen visszaszerezni a közjavakat a magyar társadalom számára. Számunkra alapelv a döntések nyitottsága, ami teljes összhangban van azzal a célkitűzésünkkel, hogy az érintetteket, érdekképviseleteket, társadalmi szervezeteket rendszeresen meghallgassuk, bevonjuk a döntések előkészítésébe.

A MAGYAR NEMZET HELYE A VILÁGBAN

Újra kell egyesíteni a magyar nemzetet is. Senki sem kérdőjelezheti meg a másik magyarságát, senki sem bélyegezheti meg a másikat, sem a haza, sem a haladás nevében. Szívünkön viseljük a szomszédos államokban élő magyarok, a világban szétszóródott magyar diaszpóra és az utóbbi bő évtizedben nyugatra vándorló százezrek sorsát egyaránt. Új korszakot kell nyitni a külpolitikában is: a nemzeti érdekeket mindig úgy fogjuk képviselni, hogy az összhangban legyen az értékalapon megszerzett szövetségeseinkkel.